Om du vill bygga om utomhus, förändra planlösning inomhus, renovera badrum osv. måste du skicka in en bygglovsförfrågan i god tid innan arbetet påbörjas. Detta beror på att det finns stadgar samt lagar och regler som måste följas vid byggnation och ombyggnation.

Handläggningstid för ansökan är ca 1-2 veckor. Därefter får du besked om hur du kan gå vidare med dina planer. Påbörjas arbetet innan klartecken har givits från styrelsen kan du bli tvungen att riva och återställa förändringen. Vid brådskande ärenden ber vi att du ringer till styrelsens jourtelefon (se telefonnummer till höger).

Ansökningshandling och övrig information finns på denna länk.