Under våren 2021 kommer en gemensam sopstation att byggas i området som ska ersätta de olika sophanteringslösningarna med egna och gemensamma kärl som finns i bostadsrättsföreningen.

När styrelsen påbörjade diskussioner tillsammans med Sigtuna Vatten & Renhållning AB fick vi reda på att endast de boende med enskilda kärl skulle kunna ta del av Sigtuna Vatten & Renhållnings nya lösning med fyrfackskärl. Lägg där till att den befintliga lösningen med gemensamma kärl inte fungerar önskvärt pga. lukt och skadedjur var styrelsen tvungna att se över en ny lösning för föreningens sophantering.

Styrelsen har tillsammans med Sigtuna Vatten & Renhållning AB undersökt olika lösningar. I diskussionerna har styrelsen kommit fram till att föreningen bygger för framtiden och avvecklar därför de befintliga lösningarna. Föreningen bygger en ny sopstation med nedgrävda kärl i anslutning till vändplatsen på Merkurigatan. Platsen är vald utifrån krav och tillgänglighet. Sopstationen kommer uppföras av San Sac AB.

I samband med detta har styrelsen kommit överens med Sigtuna Vatten & Renhållning AB att föreningen tar över abonnemanget och alla befintliga enskilda abonnemang avslutas från och med att anläggningen tas i bruk. Sophämtningsavgiften (grundavgift+tömning) kommer att delas lika mellan föreningens alla bostadsrätter och kommer läggas på avgiftsavin varje månad med start 2021-07-01. Från och med tidpunkten då den nya sopstationen tas i bruk till och med 2021-06-30 kommer föreningen att betala avgiften. Den avgift som du har fått faktura på från Sigtuna Vatten & Renhållning AB betalar medlemmarna som vanligt till dess.

Avgiften för 2021 kommer bli 135 kr per månad. Årets avgift baseras på avfallstaxan för 2021 som bestämdes av kommunstyrelsen i Sigtuna kommun 2020-11-30.

Varför gör föreningen denna satsning?

  • Styrelsen har under flera år fått ta del av klagomål från boende samt besökare vid lekplatserna gällande lukt och skadedjur vid sopstationerna. I samband med att föreningen bygger nedgrävda kärl kommer dessa problem att minimeras.
  • Den totala kostnaden blir lägre för sophämtning om man slår ut avgiften per hushåll jämfört med dagens lösning.
  • Det blir en tryggare och säkrare lösning genom att tung trafik minimeras i området. Sopbilen åker till ett ställe och hämtar upp alla sopor. Sopbilen kommer ej heller att blockera in och utfarter vid upphämtning av sopor.
  • Sigtuna Vatten & Renhållnings nya lösning med fyrfackskärl är nästan dubbelt så stor som dagens kärl (ca 2 m2 totalt) och hade tagit stor yta i anspråk i våra carportar. Det finns en brist på parkeringsplatser i området och detta hade bidragit till att förvärra situationen.
  • Dagens lösning för hämtning av sopor ligger dessutom i riskzon att få ett föreläggande, dvs ett krav om att ändra befintlig lösning, eftersom den inte uppfyller arbetsmiljökraven för sophämtning med kärl.