Många av frågorna som styrelsen får från dess medlemmar är hur olika moment ska utföras när det gäller filterbyte, hur pannan luftas och så vidare. Här nedan finns flera filmer som beskriver dessa moment.

Panna, luftvärmefläkt & temperaturgivare:
Instruktioner av panelen i pannan

Fylla på vattentryck

Avluftning panna

Byta filter panna

Luftvärmefläkt

Temperaturgivare

Fläktvärmesystem i köket:
Lossa värmeväxlare

Sätta in värmeväxel

Filterbyte

Sätta in filter

Ytterluftgivare

Sommar och vinterlucka

Spiskåpa fläkt