Närmsta skyddsrum i området finns i förskolan Raketen på Jupitergatan.

Skyddsrumskarta MSB