Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1 har beslutat att utföra fönsterbyte i våra lägenheter.

Entreprenaden kommer att utföras av Riksbyggen tillsammans med deras utvalda entreprenör, Jonny Olssons Fönster och Bygg, med start augusti/september 2020.

Fönsterbytet kommer att påbörjas på Merkurigatan och fortsätter därefter vidare till Jupitergatan, för att avslutas på Uranusgatan hösten 2021.

Information om hur projektet fortskrider kommer löpande skickas ut via informationsbrev till samtliga medlemmar samt inlägg här på vår webbplats.

Kontaktuppgifter Riksbyggen

Har ni frågor eller funderingar ska ni höra av er till Riksbyggens projektledare:

Marlene Eklund
018-18 97 02
marlene.eklund@riksbyggen.se

Stefan Käppe
018-18 97 19
stefan.kappe@riksbyggen.se

Informationsmaterial

Infoblad nr 1 Fönsterbytet startar

Infoblad avisering mätning E3 (2020-06-15)

Infoblad nr 2 Leverans och tidplan (2020-07-02)

Infoblad nr 3 Ny tidplan samt julinfo (2020-12-07)

Infoblad nr 4 Flytt av bodar (2021-01-21)