BRF Västra Galaxen 1

VIKTIG INFORMATION (2019-10-21)
Många boende i vår bostadsrättsförening har blivit uppringda av ett företag som säger att de har fått i uppdrag av styrelsen att inspektera imkanalerna i föreningens lägenheter.

Företaget har inte fått i uppdrag av styrelsen att göra någon inspektion och vi avråder er starkt från att anlita företaget.

Invigning av lekplatserna (2019-10-26)
Lördagen den 26 oktober är det dags för invigning av de nyrenoverade lekplatserna i området!

Vi samlas vid lekplatsen på Merkurigatan kl. 13. Det blir tipspromenad, namnförslag på de olika lekplatserna och en liten överraskning till barnen.

Farthinder (2019-09-12)

På grund av fortsatta klagomål från boende i föreningen om bilar som fortfarande kör för fort (både boende och besökare) har styrelsen beslutat att införskaffa och lägga ut farthinder på de gator där problemen upplevs som störst.

Farthindren kommer att placeras ut under helgen vecka 37 eller i början av vecka 38.
Boende får inte flytta undan farthindren så dess funktion tas bort (de är till för er säkerhet) och trafikskyltar kommer att sättas upp där hindren placeras ut.

Under vintern kommer farthindren tas bort så att snöröjningen inte påverkas, men till våren placeras de ut igen.

På gång i föreningen (sommar-höst 2019)
  • Under sensommaren kommer ett arboristföretag att arbeta i området med att beskära frukt- och prydnadsträd som tillhör föreningen.
  • Lekplatserna i området kommer att byggas om. Byggstart mitten av september och arbetet kommer att hålla på under hela oktober.
Viktiga datum för boende i föreningen

2019-10-19
Städdag (samling kl. 10 vid föreningslokalen)

2020-02-29
Sista inlämningsdag för motioner till föreningsstämman

2020-05-09
Städdag (samling kl. 10 vid föreningslokalen)

2020-06-09
Föreningsstämma