Senaste nytt

Företag som ringer till boende angående ventilationen (2020-11-24)
Flera boende har hört av sig och meddelat att de blivit uppringda av ett företag som vill boka tid för att arbeta med ventilationssystemet.
Styrelsen hänvisar er som bokat tid med företaget att ringa och avboka besöken. Styrelsen för föreningen har inte anlitat detta företag för att ta hand om ventilationen.

Information gällande sophämtning, e-post och kontaktformuläret på hemsidan (2020-11-05)
Som vi meddelade 21 oktober här på webbsidan så har Sigtuna Vatten & Renhållning en ny upphandlad entreprenör. I samband med detta så har även en ny hämtningsdag för de med egna kärl blivit aktuell; torsdagar jämna veckor.

Några av er kontaktar ibland styrelsen genom brf.vastragalaxen1@comhem.se. Den 18 november kommer denna adress tas bort eftersom ComHem kommer upphöra med deras e-posttjänst. Ni ombeds därför att istället ta kontakt med styrelsen genom det uppdaterade kontaktformuläret som finns på hemsidan.

Vi har haft ett tillfälligt fel på kontaktformuläret under en period. Vi vill därför meddela att om någon har skickat meddelande genom formuläret och ej fått svar så ber vi er att skicka om uppgifterna alt. ta kontakt med oss på jourtelefonen.

Information gällande sophämtning (2020-10-21)
Sigtuna Vatten & Renhållning har tecknat ett nytt avtal med en ny leverantör när det gäller sophämtning i Sigtuna kommun. I anslutning med att det nya avtalet har trätt i kraft har dessvärre viktig information missats att skickas ut från dem till våra medlemmar.

De som har egna kärl kommer att ha tömning på torsdagar jämna veckor. Detta betyder att det ej skulle blivit någon sophämtning denna vecka, men Sigtuna Vatten & Renhållning har lovat att det kommer att bli en extra tömning.

Ingen ny information har kommit till vår kännedom kring sophämtning för de med gemensamma sopkärl, men så snart vi får info lägger vi ut den på webbplatsen.

Frågor kring sophämtning hänvisas vänligen men bestämt till Sigtuna Vatten & Renhållning

Information om 2-årsbesiktning av målningsentreprenad (2020-09-14)
Riksbyggen kommer genomföra en garantibesiktning med anledning av att det har gått 2 år sedan målningsentreprenaden avslutades i föreningen. Detta innebär att de kommer att kontrollera fel som har uppstått sedan färdigställandet.

Riksbyggen kommer att skicka ut en enkät där medlemmar kan meddela och beskriva eventuella fel som har uppstått sedan färdigställandet av målningsentreprenaden. Enkäten läggs i Riksbyggens brevlåda vid föreningslokalen eller mejlas till stefan.kappe@riksbyggen.se senast 2020-09-22.

Besiktningen kommer att utföras 2020-09-28 kl. 08 och påbörjas på Merkurigatan. Har ni frågor om detta ska ni ta kontakt med Stefan Käppe (stefan.kappe@riksbyggen.se / 018-18 97 19)

Information om fönsterbyte (2020-07-02)
Idag har Riksbyggen delat ut ny information i era brevlådor gällande bytet av fönster och balkongdörrar. I informationen, som även finns att ta del på vår webbsida, beskrivs hur ni kommer att bli aviserade, hur leverans av fönster och dörrar går till, kort arbetsbeskrivning och en preliminär tidplan.

Mer information finns på https://brfvg1.se/fonsterbyte

Jourtelefon & öppet hus