Senaste nytt

Flytt av byggbodar (2021-01-20, uppdaterad 2021-01-21)
På grund av felaktigheter i bygglovsförfarandet för byggbodarna måste dessa flyttas tillfälligt. Detta kommer ske i slutet av vecka 3. Bodarna kommer att återmonteras så snart alla tillstånd från Sigtuna kommun är klara. Flytten och återmonteringen kommer att bekostas av Riksbyggen och kommer inte på något sätt drabba föreningen och dess medlemmar.

2021-01-21: Lekplatsen på Merkurigatan är tillfälligt avstängd i ett par dagar för materialförvaring. Vi ber er att respektera de markerade avstängningarna!

Läs mer på informationssidan om fönsterentreprenaden.

Utdelning av brandvarnare (2020-12-21)
På kvällen den 21 december delade styrelsen ut två brandvarnare till varje bostadsrättslägenhet. Montering tar bostadsrättsinnehavaren själv hand om enligt instruktion som lämnats i samband med utdelningen.

På nedanstående webbplats finns det information om brandskydd i bostaden presenterad på 12 olika språk:

http://www.foreningenfris.se/medlemsmaterial

Brandskyddsutbildning
Det finns på nedanstående webbplats en informationsfilm. När du tittat på denna kan du själv deltaga i en brandskyddsutbildning med tillhörande frågor som du själv ska besvara

Film
http://www.foreningenfris.se/brandskyddsfilm

Frågor
http://elearning.informationsbolaget.nu

Användarnamn
vastragalaxen

Lösenord
brandkunskap

Vi vill att så många av medlemmarna gör detta test.

Öppet hus ställs in tills vidare (2020-12-14)
Styrelsen har på grund av rådande omständigheter valt att ställa in öppet hus i föreningslokalen tills vidare. Om du behöver hämta nya filter eller komma i kontakt med styrelsen för andra frågor går det att antingen ringa 070-293 53 98 eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret här på hemsidan.

Uppdatering fönsterentreprenad (2020-12-07)
Riksbyggen meddelar att fönsterbytet har pågått i snart fyra månader och arbetet fortlöper bra! Under vecka 52 och 53 kommer Riksbyggen och entreprenören JO Fönster och Bygg AB ta ett jul- och nyårsuppehåll.

JO Fönster och Bygg AB kommer framöver även att sätta in ytterligare ett arbetslag och detta betyder att arbetet kommer att gå snabbare framåt och det finns en möjlighet att fönster och balkongdörrar kommer bytas i er lägenhet tidigare än vad som kommunicerats. En uppdaterad preliminär tidplan samt annan information finns att ta del av på informationssidan om fönsterentreprenaden.

Företag som ringer till boende angående ventilationen (2020-11-24)
Flera boende har hört av sig och meddelat att de blivit uppringda av ett företag som vill boka tid för att arbeta med ventilationssystemet.
Styrelsen hänvisar er som bokat tid med företaget att ringa och avboka besöken. Styrelsen för föreningen har inte anlitat detta företag för att ta hand om ventilationen.

Information gällande sophämtning, e-post och kontaktformuläret på hemsidan (2020-11-05)
Som vi meddelade 21 oktober här på webbsidan så har Sigtuna Vatten & Renhållning en ny upphandlad entreprenör. I samband med detta så har även en ny hämtningsdag för de med egna kärl blivit aktuell; torsdagar jämna veckor.

Några av er kontaktar ibland styrelsen genom brf.vastragalaxen1@comhem.se. Den 18 november kommer denna adress tas bort eftersom ComHem kommer upphöra med deras e-posttjänst. Ni ombeds därför att istället ta kontakt med styrelsen genom det uppdaterade kontaktformuläret som finns på hemsidan.

Vi har haft ett tillfälligt fel på kontaktformuläret under en period. Vi vill därför meddela att om någon har skickat meddelande genom formuläret och ej fått svar så ber vi er att skicka om uppgifterna alt. ta kontakt med oss på jourtelefonen.

Information gällande sophämtning (2020-10-21)
Sigtuna Vatten & Renhållning har tecknat ett nytt avtal med en ny leverantör när det gäller sophämtning i Sigtuna kommun. I anslutning med att det nya avtalet har trätt i kraft har dessvärre viktig information missats att skickas ut från dem till våra medlemmar.

De som har egna kärl kommer att ha tömning på torsdagar jämna veckor. Detta betyder att det ej skulle blivit någon sophämtning denna vecka, men Sigtuna Vatten & Renhållning har lovat att det kommer att bli en extra tömning.

Ingen ny information har kommit till vår kännedom kring sophämtning för de med gemensamma sopkärl, men så snart vi får info lägger vi ut den på webbplatsen.

Frågor kring sophämtning hänvisas vänligen men bestämt till Sigtuna Vatten & Renhållning

Information om 2-årsbesiktning av målningsentreprenad (2020-09-14)
Riksbyggen kommer genomföra en garantibesiktning med anledning av att det har gått 2 år sedan målningsentreprenaden avslutades i föreningen. Detta innebär att de kommer att kontrollera fel som har uppstått sedan färdigställandet.

Riksbyggen kommer att skicka ut en enkät där medlemmar kan meddela och beskriva eventuella fel som har uppstått sedan färdigställandet av målningsentreprenaden. Enkäten läggs i Riksbyggens brevlåda vid föreningslokalen eller mejlas till stefan.kappe@riksbyggen.se senast 2020-09-22.

Besiktningen kommer att utföras 2020-09-28 kl. 08 och påbörjas på Merkurigatan. Har ni frågor om detta ska ni ta kontakt med Stefan Käppe (stefan.kappe@riksbyggen.se / 018-18 97 19)

Information om fönsterbyte (2020-07-02)
Idag har Riksbyggen delat ut ny information i era brevlådor gällande bytet av fönster och balkongdörrar. I informationen, som även finns att ta del på vår webbsida, beskrivs hur ni kommer att bli aviserade, hur leverans av fönster och dörrar går till, kort arbetsbeskrivning och en preliminär tidplan.

Mer information finns på https://brfvg1.se/fonsterbyte

Jourtelefon & öppet hus