Senaste nytt

Städdag 15 oktober (2022-10-04)
Lördagen den 15 oktober samlas alla medlemmar vid föreningslokalen kl. 10 för en genomgång om vad som ska göras i området. Först är det gemensamma ytor som ska ordningställas inför höst/vinter, därefter finns möjlighet att rensa i sin egen trädgård. Vid 12 serveras gemensam lunch (hamburgare och dryck).

Information om byte av luftvärmepumpar (2022-08-30)
Flera boende har hört av sig till styrelsen för att få reda på när de ska få sin luftvärmepump utbytt. Styrelsen har samlat in kontaktuppgifter till medlemmarna i föreningen och har lämnat över dessa till entreprenören.

Entreprenören har bytt ut luftvärmepumparna i den ordning som kontaktuppgifterna har nått dem. Detta betyder att även om din granne har fått sin luftvärmepump utbytt har de inte kommit till ditt hus i högen av lappar än.

Arbetet går enligt plan och beräknas vara klart på utsagd tid.

Årsstämma tisdag 7 juni (2022-06-04)
Tisdagen den 7 juni är det dags för föreningens årsstämma i matsalen på Galaxskolan.
Mötet börjar 18.30, så var på plats i god tid.

Kallelse till årsstämman delades ut tillsammans med årsredovisningen tisdagen den 24 maj i enlighet med föreningens stadgar.

Dags för vårstädning! (2022-05-01)
Den 14 maj är det dags att göra fint i vårt område. Samling och information sker vid vändplan på Merkurigatan kl. 10.

Kl. 12 är grillen förberedd och alla som har varit med och gjort fint i området är välkomna att få en hamburgare och dryck.

Om någon har lånat verktyg eller redskap från förrådet är vi tacksamma om ni lämnar tillbaka dem i god tid innan städdagen. Detsamma gäller för verktyg och redskap som ni lånar under städdagen – allt ska tillbaka till förrådet.

Hjärtligt välkomna!

Nya stadgar publicerade (2022-04-11)

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1 beslutade i februari att kalla till en extra föreningsstämma för att lämna förslaget till att förändra stadgarna så debitering för sopavgiften kan ske med en gemensam avgift som är lika för alla bostadsrätter. Stämman beslutade 2022-02-24 att gå vidare med förslaget och vid beslutstillfälle 2 som inträffade 2022-03-10 beslutade stämman för att rösta igenom styrelsens förslag till nya stadgar.

Bolagsverket registrerade dessa 2022-04-11 och de finns att ta del av i sin helhet på följande länk.

Jourtelefon & öppet hus