Senaste nytt

Angående byte av förrådsdörrar på Merkurigatan och Uranusgatan (2022-01-13)
Pga sjukdom är bytet av förrådsdörrar på Merkurigatan och Uranusgatan uppskjutet. Nytt datum är ej bestämt men kommer att kommuniceras ut av Riksbyggen.

De som skulle har fått förrådsdörrarna bytta 2022-01-13 var följande:

Merkurigatan:
30, 35, 39, 41, 51, 55, 77

Uranusgatan:
4, 5, 8, 12, 13, 21, 27, 28, 29, 37, 39

Nya sopstationen tas i bruk 19 juli (2021-07-18)
Från och med måndagen den 19 juli ska du som bor i Brf Västra Galaxen 1 slänga dina sopor i de nya nedgrävda kärlen vid Merkurigatans vändplats.

Det finns fem kärl, två för matavfall och tre för restavfall. Restavfall är det som blir kvar när annat avfall som till exempel matavfall, förpackningar, tidningar/returpapper har sorterats ut. Kartonger, tidningar, metall, glas mm ska inte slängas i dessa kärl, utan ska återvinnas i någon av de återvinningsstationer som finns i kommunen.

Från och med 1 juli har föreningen tagit över abonemanget för sophantering hos Sigtuna Vatten & Renhållning.

Ordinarie föreningsstämma 8 juni (2021-06-08)
Kl. 18.30 den 8 juni är det dags för föreningens ordinarie föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämman lämnades ut den 25 maj och den 1 juni lämnades årsredovisning och information om uppdaterad plats ut till de boende i föreningen.

Föreningsstämman kommer i år att äga rum på gräsmattan mellan Merkurigatan 32 och 34. Se till att hålla avstånd till varandra.

För att kunna rösta
Om ni är flera som äger en bostadsrätt tillsammans, men endast en som kommer till föreningsstämman, krävs en skriftlig fullmakt av den andra ägaren som lämnas vid ankomst. Fullmakten ska innehålla information om datum, vad fullmakten gäller, mellan vilka datum som fullmakten gäller, kontaktuppgifter samt underskrift.

Företag som ringer till boende angående brandbesiktning av ventilationskanaler (2021-05-06)
Flera boende har hört av sig och meddelat att de blivit uppringda av ett företag som vill boka tid för att brandbesikta lägenhetens ventilationskanal.
Styrelsen hänvisar er som bokat tid med företaget att ringa och avboka besöken. Styrelsen för föreningen har inte anlitat detta företag för att ta hand om ventilationen.

Ny sophantering våren 2021 (2021-02-20)
Styrelsen har efter diskussioner med Sigtuna Vatten & Renhållning AB valt att förändra föreningens sophantering. Läs mer på samlingssidan för sophantering.

Jourtelefon & öppet hus