Senaste nytt

Ny sophantering våren 2021 (2021-02-20)
Styrelsen har efter diskussioner med Sigtuna Vatten & Renhållning AB valt att förändra föreningens sophantering. Läs mer på samlingssidan för sophantering.

Flytt av byggbodar (2021-01-20, uppdaterad 2021-01-21 & 2021-01-25)
På grund av felaktigheter i bygglovsförfarandet för byggbodarna måste dessa flyttas tillfälligt. Detta kommer ske i slutet av vecka 3. Bodarna kommer att återmonteras så snart alla tillstånd från Sigtuna kommun är klara. Flytten och återmonteringen kommer att bekostas av Riksbyggen och kommer inte på något sätt drabba föreningen och dess medlemmar.

2021-01-21: Lekplatsen på Merkurigatan är tillfälligt avstängd i ett par dagar för materialförvaring. Vi ber er att respektera de markerade avstängningarna!

2021-01-25: Byggbodarna kommer att återmonteras inom kort. Dessvärre måste gång- och cykelvägen utanför föreningslokalen stängas av då Sigtuna kommun förbjudit vår entreprenör att köra en kort sträcka på den kommunala gång- och cykelbanan för att kunna lasta material vid arbetsbodarna. Mer information finns på informationssidan om fönsterentreprenaden. Vi ber alla att respektera avspärrningen!

Läs mer på informationssidan om fönsterentreprenaden.

Jourtelefon & öppet hus