Senaste nytt

Justering/smörjning av fönster (2023-06-21)
Tidigare har Riksbyggen delat ut information gällande justering/smörjning av fönster. Klicka här för att ta del av utdelat material.

Årsredovisning publicerad (2023-06-07)
Nu finns föreningens årsstämma publicerad även på webbplatsen under menypunkterna Föreningen > Ekonomi

Årsstämma onsdag 14 juni (2023-05-31)
Onsdag den 14 juni är det dags för föreningens årsstämma i matsalen på Galaxskolan.
Mötet börjar 18.00, så var på plats i god tid.

Information till boende. (2023-05-16)
Riksbyggen utför 2-årsbesiktning av fönsterbytet samt 5-årsbesiktning av målningsentreprenaden.

Det har gått två år sedan fönsterbytet utfördes och Riksbyggen genomför nu en garantibesiktning av dessa åtgärder. Det har även gått fem år sedan målningsentreprenaden utfördes och Riksbyggen genomför även en garantibesiktning av dessa åtgärder. Det innebär att man nu kontrollerar fel som har uppstått sedan färdigställandet. En enkät har skickats ut där ni kan meddela och beskriva eventuella fel som har uppstått sedan färdigställandet av fönsterbytet och målningsentreprenaden.

Enkäten läggs i Riksbyggens brevlåda vid föreningslokalen eller mejlas till: marlene.eklund@riksbyggen.se  senast 2023-05-26.

Besiktningen kommer att utföras tisdagen den 30:e maj med start kl.08.00

Städdag 13 maj (2023-05-01)
Nu är det dags att göra fint i vårt område!

Lördagen den 13 maj samlas alla medlemmar vid föreningslokalen kl. 10 för en genomgång om vad som ska göras i området. Först är det gemensamma ytor som vi hjälps åt att sköta tillsammans som ska iordningställas inför sommaren, därefter finns möjlighet att rensa i sin egen trädgård. Vid 12 är grillen förberedd och alla som har varit med och gjort fint i området är välkomna (hamburgare och dryck). Matkuponger delas ut vid dagens samling till deltagande medlemmar. Hjärtligt välkomna!

Informationsbrev publiceras även på hemsidan (2023-01-14)
För ett par dagar sedan delades informationsbrevet för januari 2023 ut i brevlådorna och i samband med nytt år kommer vi även att lägga ut alla nästkommande informationsbrev här på webben. Under menypunkten Medlemsinformation och Informationsbrev kommer informationsbreven att publiceras.

Höjning av sopavgiften (2023-01-14)
Sopavgiften kommer att höjas till 157 kr per månad (tidigare 151 kr per månad) från och med januari 2023. Avgiften delas lika mellan samtliga medlemmar i föreningen. Det är kommunfullmäktige i Sigtuna kommun som beslutar om avfallstaxan.

För den som är intresserad går det att läsa mer på Sigtuna Vatten & Renhållnings webbplats.

Insamling av julgranar (2023-01-14)
Om du har en julgran som inte är högre än 2,5 meter och som ska slänga kan du kostnadsfritt få hjälp med bortforsling.
Ställ ut granen vid den uppmärkta platsen vid sopstationen senast kl. 06 måndagen den 16 januari.

Obs! Ta bort allt pynt och belysning innan du ställer ut den, annars tar inte sopentreprenören med sig granen! De tar inte heller med sig plastgranar.

Jourtelefon & öppet hus