Besöks- och postadress
(OBS! Fakturor ska skickas till fakturaadress, se nedan)

Bostadsrättsföreningen Västra Galaxen 1
Merkurigatan 70
195 56 MÄRSTA

Fastighetsbeteckning
Steninge 8:592
För ert lägenhetsnr, se er hyresavi

Fakturaadress
BRF Västra Galaxen 1
Fack 97811723
R 879
106 37 STOCKHOLM

Jourtelefon
070 – 293 53 98
Jourtelefonen tar emot samtal gällande; vattenläcka och brandskada som blir en försäkringsfråga, fläkt- och värmesystemet, ohyra, parkeringsproblem, och allmän belysning i området. Om ingen svarar ber vi dig att lämna ett meddelande, så ringer jourhavande styrelsemedlem upp så snart den kan. Vänligen respektera detta och ring inte till andra styrelsemedlemmars privata telefonnummer.

Vid klagomål
Om du har några klagomål, måste de inkomma skriftligt så att styrelsen har underlag för vidare åtgärd. Du bör även skriva med kontaktuppgifter så styrelsen kan komma i kontakt med uppgiftslämnaren. Samtliga inkomna klagomål behandlas konfidentiellt.

Försäkringsärenden
Bostadsrättstillägget ingår i den försäkring föreningen tecknat med Trygg Hansa.

Försäkringsvilkor: Enl. Trygg Hansa
Försäkringsnr: 25-0376676
Telefon vid frågor: 075-243 41 14