Här nedan finner du en förteckning över vad bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren ansvarar för i fastigheten.

Klicka här för att läsa dokumentet om ansvarsfördelningen.