Projektsammanfattning

Entreprenaden utfördes av Riksbyggen under 2017-2018 och har omfattat renovering och målning av träpanel på fasader och sophus. Även ytterdörrar har målats.

Garantitider
Entreprenaden godkändes 2018-07-05 och garantitiden har börjat gälla.

Skötselanvisning
Under entreprenadens utförande har vi konstaterat att vissa träfasader utsatts för onödigt slitage och fuktpåverkan. För att föreningens garantier ska gälla är det därför viktigt att det inte ligger snö och jord under eller emot träet. Klipp även bort växtlighet som växer i anslutning till målade ytor. Målade träytor behöver hållas fria och rena för att målningen ska bibehålla en god kvalitet. Skötselråd och kulörförteckning finns på föreningens hemsida.

Anmälan
Frågor gällande entreprenaden under garantitiden anmäler ni till garanti.vastragalaxen1@riksbyggen.se

Dokument

Kulörbeskrivning

Materiel & kulörbeskrivning

Skötselanvisning

Skötselråd Alcro Bestå Fasad

Skötselråd Alcro Bestå Fönsterfärg

Skötselråd Alcro Plåtfasad Täckfärg metall