Styrelsen i Västra Galaxen 1 har nu beslutat att genomföra underhållsarbete i enlighet med underhållsplanens riktlinjer. Det som ska utföras är målningsarbete och utbyte av rötskadad panel på föreningens fastigheter.

Under ledning av Riksbyggen kommer detta att utföras med entreprenören Bruske Måleri AB under 2017. Arbetet kommer att starta i slutet på mars och preliminärt pågå till november 2017, dock kan väderförhållandena komma att påverka tidplanen.

Då arbetet är indelat i flera etapper kommer vi att skicka ut information till dem som berörs vid aktuell tidpunkt. En översiktlig tidplan finns längre ner i texten.

För att bygg-/målningsarbetet ska kunna utföras på ett säkert och effektivt sätt så kommer vi att behöva hjälp av boende att plocka bort allt som hindrar åtkomst av målade ytor. Det innebär bland annat markiser, plasttak, gatunumrering på fasader/sophus, eventuella ljusslingor, brevlådor monterade på fasad etc. Vi kommer även att behöva beskära viss växtlighet för att komma fram. Då arbete även kommer att ske i carportar så kommer även bilar, cyklar och barnvagnar osv. att behöva flyttas tillfälligt.

Det kommer i god tid meddelas när vi kommer till er fastighet och vi kommer tillsammans planera vilka åtgärder som behövs hos just er.

Kom gärna till föreningslokalen tisdag 21/3 kl. 15.00–19.00 för att träffa representanter från Riksbyggen och ställa frågor om utförandet!

Projektledare Riksbyggen:
Stefan Käppe
stefan.kappe@riksbyggen.se
018-189719

Projektledare Bruske Måleri AB:
Tobias Eriksson
tobias.eriksson@bruskes.se
08-4467573

Etappindelning

Uranusgatan
Etapp 1 – Uranusgatan 1-23, start 3 april, klar 21 april
Etapp 2 – Uranusgatan 25-43, 28-30, start 17 april, klar 5 maj
Etapp 3 – Uranusgatan 4-26, start 1 maj, klar 19 maj

Jupitergatan
Etapp 5 – Jupitergatan 25-31, 32-46, start 29 maj, klar 16 juni
Etapp 6 – Jupitergatan 1-23, start 12 juni, klar 30 juni
Etapp 7 – Jupitergatan 24-30, start 24 juli, klar 11 augusti

Merkurigatan
Etapp 4 – Merkurigatan 57-79, start 15 maj, klar 2 juni
Etapp 7 – Merkurigatan 62-68, 53-55, start 24 juli, klar 11 augusti
Etapp 8 – Merkurigatan 25-31, 46-60, start 7 augusti, klar 25 augusti
Etapp 9 – Merkurigatan 33-35, 17-23, 34-44, start 21 augusti, klar 8 september
Etapp 10 – Merkurigatan 10-32, start 4 september, klar 22 september
Etapp 11 – Merkurigatan 2-8, 1-15, start 18 september, klar 6 oktober
Etapp 12 – Merkurigatan 43-51, start 2 oktober, klar 20 oktober

Infoblad #1 (mars 2017)